Pripremljen nacrt pravilnika u oblasti nove hrane

Jedna od aktivnosti PLAC projekta se odnosi na harmonizaciju propisa u oblasti bezbednosti hrane, konkretnije – nove hrane.

Šta Evropska komisija smatra novom hranom? To su hrana i sastojci hrane koji se nisu značajno koristili za ishranu ljudi u EU pre 15. maja 1997. godine. Naročito je to hrana koja se proizvodi korišćenjem novih tehnologija, poput nanomaterijala, koja mora biti bezbedna za potrošače i adekvatno označena. Reč je o sledećim kategorijama hrane i sastojaka hrane:

  • sa novom ili namerno modifikovanom molekulskom strukturom,
  • koji se sastoje od mikroorganizama, biljaka, životinja, gljiva ili algi, ili su izolovani iz njih,
  • na kojima je primenjen proizvodni postupak koji uzrokuje značajne promene u sastavu ili strukturi hrane koje utiču na njegovu prehrambenu vrednost, metabolizam ili nivo nepoželjnih materija.

Republika Srbija ima Zakon o bezbednosti hrane koji je u značajnoj meri kompatibilan sa EU propisima, čime je omogućeno transponovanje “higijenskog paketa” EU. Međutim, ne postoje specifični propisi koji se odnose na oblast nove hrane. Regulisanje ovih naprednih proizvoda predstavlja izazov i u veoma razvijenim zemljama. Nova hrana se stavlja u promet na osnovu dozvola kojima prethodi procena rizika, te je potrebno da Srbija formira potrebne strukture za procenu rizika (agenciju/naučno-zdravstvene ustanove/nacionalni savet), koje će se baviti odobravanjem nove hrane.

Zato je u sklopu projekta pripremljen nacrt Pravilnika o uslovima za stavljanje u promet nove hrane, načinu vršenja kontrole te hrane kao I uslovima koji se odnose na sledljivost i označavanje nove hrane. Pravilnik je u skladu sa postojećim srpskim i EU propisima, odnosno Direktivom 258/97 o novoj hrani i sastojcima nove hrane i predstavlja dobru osnovu za dalje usklañivanje u ovoj oblasti.

U okviru podrške Ministarstvu zdravlja tokom priprema za bilateralni skrining u poglavlju 12, stručnjak PLAC projekta Miomir Nikšić je sproveo i analizu postojeće regulative u oblasti nove hrane i pripremio tabelu usklađenosti propisa u ovoj oblasti.

Pratite nas

PinIt

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

one × 3 =