Predavanje „Izazovi pregovaračkog procesa“

Predavanje „Izazovi pregovaračkog procesa“

Izvor: Forum za diplomatiju i međunarodne odnose Marija Pejčinović Burić, vođa tima PLAC projekta, održala je predavanje “Izazovi pregovaračkog procesa” studentima Pravnog fakulteta u Beogradu, 17. maja. Polaznici programa Forum za diplomatiju i međunarodne odnose i zainteresovani studenti, imali su priliku da saznaju više o izazovima koje sa sobom nose pregovori o pristupanju Evropskoj uniji. […]

Zaštita stanovništva od zaraznih bolesti

Zaštita stanovništva od zaraznih bolesti

U okviry podrške PLAC projekta Ministarstvu zdravlja, 20. aprila je organizovana radionica: “Usaglašenost pravnih propisa Republike Srbije sa direktivama Evropske unije u oblasti zaštite stanovništva od zaraznih bolesti i pravni aspekt podzakonske regulative”. Marta Sjeničić, stručnjak PLAC projekta, predstavila je Direktive EU i drugu međunarodnu regulativu koja je važna za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti. […]

Izazovi pregovaračkog procesa koji stoje pred Srbijom na njenom putu priključenja EU

Izazovi pregovaračkog procesa koji stoje pred Srbijom na njenom putu priključenja EU

Izvor: EU Info Centar U prostorijama EU info centra, 25. aprila je održano predavanje Marije Pejčinović-Burić, vođe tima projekta PLAC (Policy and Legal Advice Centre), “Izazovi pregovaračkog procesa koji stoje pred Srbijom na njenom putu priključenja EU”. Gospođa Pejčinović-Burić ima dugogodišnje iskustvo u radu na evropskim integracijama u Hrvatskoj, gde je, između ostalog, bila pomoćnica […]

Prеzеntаciја dоmaćih i EU prоpisа u оblаsti аditivа, еnzimа, аrоmа i aroma dima

Prеzеntаciја dоmaćih i EU prоpisа u оblаsti аditivа, еnzimа, аrоmа i aroma dima

Rаdiоnicu „Prеzеntаciја dоmaćih i EU prоpisа u оblаsti аditivа, еnzimа, аrоmа i aroma dima – izazov za nadležno telo i privredne subjekte“ organizovali su PLAC projekat i Ministarstvo zdravlja, 6. aprila. Romana Franić, stručnjak PLAC projekta predstavila je Uredbe EU koje se odnose na prehrambene aditive, arome i enzime, kao i iskustva Ministarstva zdravlja Republike […]

Zajednička politika ribarstva EU i Pregovaračka pozicija za Poglavlje 13 – Ribarstvo

Zajednička politika ribarstva EU i Pregovaračka pozicija za Poglavlje 13 – Ribarstvo

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, uz podršku PLAC projekta, organizovalo je seminar „Zajednička politika ribarstva EU i Pregovaračka pozicija za Poglavlje 13 – Ribarstvo“, 6. aprila. Cilj seminara je bio da se kroz predstavljanje pravnih tekovina EU i stanja u sektoru ribarstva Srbije, kao i uz učešće svih relevantnih aktera, olakša priprema pregovaračke pozicije […]

Smanjenje emisije isparljivih organskih jedinjenja

Smanjenje emisije isparljivih organskih jedinjenja

Aktivnosti usmerene ka što uspešnijem sprovođenju obaveza koje Republika Srbija ima u transpoziciji i implementaciji odredbi poglavlja V Direktive o industrijskim emisijama (Direktiva 2010/75/EU) i Direktiva faza I i II sakupljanja benzinskih para (VOC Petrol Directive) su deo podrške PLAC projekta Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine. Stručnjak PLAC projekta, Rihard Šlahta, pružio je pomoć […]

Predstojeće izmene Krivičnog zakonika doprineće efikasnijoj borbi protiv nasilja nad ženama

Predstojeće izmene Krivičnog zakonika doprineće efikasnijoj borbi protiv nasilja nad ženama

Uz podršku PLAC projekta, Ministarstvo pravde je 16. marta 2016. godine organizovalo javnu konsultaciju na temu Nacrta izmena Krivičnog zakonika, u cilju harmonizacije sa konvencijom Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Učesnicima se, u uvodnom delu, obratio državni sekretar Ministarstva pravde Srbije Radomir Ilić, rekavši da će […]

Studijska poseta: Iskustva Slovenije u Poglavlju 3 – Slobodno kretanje usluga

Studijska poseta: Iskustva Slovenije u Poglavlju 3 – Slobodno kretanje usluga

Među ključnim sektorima u kojima PLAC projekat pruža tehničku podršku institucijama je i pravo poslovnog nastanjivanja i sloboda pružanja usluga, koje obuhvata Poglavlje 3 pristupnih pregovora za članstvo Srbije u EU. Nakon brojnih sprovedenih aktivnosti u ovoj oblasti, koje se prvenstveno odnose na harmonizaciju zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU, PLAC projekat je organizovao studijsku posetu […]