Devenport: Srbiji ekspertska pomoć na putu pristupanja EU

Devenport: Srbiji ekspertska pomoć na putu pristupanja EU

Izvor: N1 Šef Delegacije EU u Srbiji Majkl Devenport danas je rekao da je mandat Delegacije da podrži Srbiju i da joj pomogne na putu ka …

Predavanje „Izazovi pregovaračkog procesa“

Predavanje „Izazovi pregovaračkog procesa“

Izvor: Forum za diplomatiju i međunarodne odnose Marija Pejčinović Burić, vođa tima PLAC projekta, održala je predavanje “Izazovi …

Zaštita stanovništva od zaraznih bolesti

Zaštita stanovništva od zaraznih bolesti

U okviry podrške PLAC projekta Ministarstvu zdravlja, 20. aprila je organizovana radionica: “Usaglašenost pravnih propisa Republike …

Izazovi pregovaračkog procesa koji stoje pred Srbijom na njenom putu priključenja EU

Izazovi pregovaračkog procesa koji stoje pred Srbijom na njenom putu priključenja EU

Izvor: EU Info Centar U prostorijama EU info centra, 25. aprila je održano predavanje Marije Pejčinović-Burić, vođe tima projekta PLAC …

Prеzеntаciја dоmaćih i EU prоpisа u оblаsti аditivа, еnzimа, аrоmа i aroma dima

Prеzеntаciја dоmaćih i EU prоpisа u оblаsti аditivа, еnzimа, аrоmа i aroma dima

Rаdiоnicu „Prеzеntаciја dоmaćih i EU prоpisа u оblаsti аditivа, еnzimа, аrоmа i aroma dima – izazov za nadležno …

Zajednička politika ribarstva EU i Pregovaračka pozicija za Poglavlje 13 – Ribarstvo

Zajednička politika ribarstva EU i Pregovaračka pozicija za Poglavlje 13 – Ribarstvo

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, uz podršku PLAC projekta, organizovalo je seminar „Zajednička politika ribarstva EU i Pregovaračka pozicija za Poglavlje 13 – Ribarstvo“, 6. aprila. Cilj seminara je bio da se kroz predstavljanje pravnih tekovina EU i stanja u sektoru ribarstva Srbije, kao i uz učešće svih relevantnih aktera, olakša priprema pregovaračke pozicije […]

Smanjenje emisije isparljivih organskih jedinjenja

Smanjenje emisije isparljivih organskih jedinjenja

Aktivnosti usmerene ka što uspešnijem sprovođenju obaveza koje Republika Srbija ima u transpoziciji i implementaciji odredbi poglavlja V Direktive o industrijskim emisijama (Direktiva 2010/75/EU) i Direktiva faza I i II sakupljanja benzinskih para (VOC Petrol Directive) su deo podrške PLAC projekta Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine. Stručnjak PLAC projekta, Rihard Šlahta, pružio je pomoć […]

Predstojeće izmene Krivičnog zakonika doprineće efikasnijoj borbi protiv nasilja nad ženama

Predstojeće izmene Krivičnog zakonika doprineće efikasnijoj borbi protiv nasilja nad ženama

Uz podršku PLAC projekta, Ministarstvo pravde je 16. marta 2016. godine organizovalo javnu konsultaciju na temu Nacrta izmena Krivičnog zakonika, u cilju harmonizacije sa konvencijom Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Učesnicima se, u uvodnom delu, obratio državni sekretar Ministarstva pravde Srbije Radomir Ilić, rekavši da će […]

Studijska poseta: Iskustva Slovenije u Poglavlju 3 – Slobodno kretanje usluga

Studijska poseta: Iskustva Slovenije u Poglavlju 3 – Slobodno kretanje usluga

Među ključnim sektorima u kojima PLAC projekat pruža tehničku podršku institucijama je i pravo poslovnog nastanjivanja i sloboda pružanja usluga, koje obuhvata Poglavlje 3 pristupnih pregovora za članstvo Srbije u EU. Nakon brojnih sprovedenih aktivnosti u ovoj oblasti, koje se prvenstveno odnose na harmonizaciju zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU, PLAC projekat je organizovao studijsku posetu […]