Naš tim

mr sc. Marija Pejčinović Burić

Glavni ekspert – Vođa tima
marija@dmiassociates.com

Jasna Marin

Glavni pravni ekspert
jmarin@dmiassociates.com

Aleksandra Ilić

Menadžer kancelarije
ailic@dmiassociates.com

Željko Vujković

Asistent menadžera kancelarije
zvujkovic@dmiassociates.com

Maja Milenković

Ekspert za komunikacije
plac@euinfo.rs

Maja Kušt

Ekspert za unapređenje kapaciteta institucija
maja.kusht@gmail.com