27. Životna sredina

Cilj politike EU u oblasti životne sredine je da promoviše održivi razvoj i zaštiti životnu sredinu za sadašnje i buduće generacije. Zasniva se na preventivnim aktivnostima, principu da “zagađivač plaća”, borbi protiv ekološke štete na izvoru, zajedničkoj odgovornosti i integrisanju ekološke zaštite u druge politike EU. Usklađivanje i odgovarajuće sprovođenje zakonodavstva u oblasti životne sredine je usmereno na zaštitu zdravlja građana

Deo pravnih akata u ovoj oblasti se odnosi na horizontalno zakonodavstvo (strateška procena uticaja na životnu sredinu, pravo na pristup informacijama i učešće javnosti u donošenju odluka koje se tiču zaštite životne sredine, odgovornost za sprečavanje i otklanjanje štete).

Pravna tekovina takođe obuhvata propise koji se odnose na određene konkretne oblasti, kao što su zaštita kvaliteta vode i vazduha, klimatske promene, održivo upravljanje otpadom, zaštita prirodnih staništa, kontrola industrijskog zagađenja i upravljanje rizicima, kontrola hemikalija, genetski modifikovani organizmi (GMO), upravljanje bukom i zaštita šuma od atmosferskog zagađenja i požara.

Politika životne sredine EU je neodvojiva od njene ekonomske politike, politika unutrašnjeg tržišta i zajedničke trgovinske politike, konkurentnosti, energetske sigurnosti, itd. Za primenu i sprovođenje pravnih tekovina potrebna su značajna ulaganja, kao i snažna i dobro opremljena administracija na nacionalnom i lokalnom nivou.

A šta to, u stvari, znači?

  • Poboljšanje kvaliteta vazduha i vode, zaštita bioraznolikosti i uspostavljanje integrisanog sistema upravljanja otpadom samo su neke od dobrobiti koje će srpski građani imati  na području zaštite životne sredine
  • Visoki ekološki standardi podstiču eko­inovacije i otvaraju nove poslovne mogućnosti
  • Izgradnja sistema za odvod i prečišćavanje otpadnih voda, sistema vodosnabdevanja, modernizacija industrijskih postrojenja i uvođenje najboljih tehnologija će doprineti poboljšanju uslova života građana
  • Propisana je dozvoljena granica emisije ugljen dioksida za industrijska i energetska postrojenja. Takođe, postoji obaveza kontrole emitovanja opasnih materija u vode, prečišćavanja otpadnih voda i zaštite voda od zagađivanja nitratima poljoprivrednog porekla
  • Veliki deo troškova u vezi sa usklađivanjem srpskog zakonodavstva s evropskim će biti moguće finansirati putem evropskih instrumenata namenjenih državama članicama
  • EU podstiče poboljšanje kvaliteta goriva i informisanje potrošača o potrošnji i emisiji ugljen dioksida putničkih vozila
  • Kontrola genetski modifikovanih organizama uređuje njihovu ograničenu upotrebu, u skladu s načelom predostrožnosti i izbegavanja štetnih učinaka na zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Više informacija o politici EU, najznačajnijim pravnim aktima i drugim dokumentima možete pronaći na sledećim stranicama: