3. Pravo poslovnog nastanjivanja i sloboda pružanja usluga

Sloboda pružanja usluga je jedna od četiri osnovne slobode koje omogućavaju funkcionisanje unutrašnjeg tržišta Evropske unije (pored slobode kretanja roba, ljudi i kapitala), a krajnji potrošači mogu da odaberu najpovoljniju uslugu koji se nudi na tržištu Unije.

Dok se sloboda pružanja usluga odnosi na privremeno ili povremeno pružanje usluga van granica matične države, pravo poslovnog nastanjivanja podrazumeva trajno proširenje delatnosti iz jedne države članice EU u drugu.

Države članice su dužne da obezbede da ne postoje pravne i administrativne prepreke za ostvarivanje prava poslovnog nastanjivanja i pružanja prekograničnih usluga za fizička i pravna lica Evropske unije u bilo kojoj državi članici, uz izuzetke koji su predviđeni Ugovorom o funkcionisanju EU.

Pravna tekovina takođe usklađuje pravila struke, kako bi se obezbedilo uzajamno priznavanje kvalifikacija i diploma među državama članicama. Za određene profesije se mora poštovati zajednički minimalni plan obuke kako bi se dobile kvalifikacije koje automatski priznaju zemlje članice Evropske unije.

Što se tiče sektora poštanskih usluga, koji je veoma važan jer prati razvoj komunikacija i elektronske trgovine, cilj je otvaranje poštanskog sektora na konkurentan način, postepeno i kontrolisano u regulatornom okviru koji obezbeđuje univerzalnu uslugu. Obaveza država članica je da pružaocima poštanskih usluga osiguraju jednake mogućnosti za obavljanje usluga.

Ovo poglavlje je horizontalne prirode, pokriva veliki broj oblasti i profesija i bavi se svim uslugama sem onima u oblasti finansija, poljoprivrede i trgovine.

A šta to, u stvari, znači?

  • Srpski poslovni subjekti će moći da pokrenu i obavljaju privrednu delatnost na stabilan i kontinuiran način u jednoj ili više država članica Unije, bilo da su samozaposleni, bilo otvaranjem zastupništava, predstavništava ili podružnica na području drugih država članica
  • Svi poslovni subjekti, odnosno fizička i pravna lica će moći da privremeno prekogranično pružaju usluge u svakoj državi članici Unije i bez poslovnog nastanjivanja u toj državi
  • Stručne kvalifikacije stečene u matičnoj državi, odnosno u Srbiji, će biti priznate na području Evropske unije, i to u većini slučajeva bez složenih administrativnih postupaka. Kvalifikacije će biti priznate ako je nivo stručne osposobljenosti barem jednak nivou potrebnom u drugoj zemlji članici
  • Poboljšanje kvaliteta i potpuna liberalizacija poštanskih usluga kako bi se snizili troškovi za potrošače i kompanije.

Više informacija o politici EU, najznačajnijim pravnim aktima i drugim dokumentima možete pronaći na sledećim stranicama: