15. Energetika

Ciljevi energetske politike Evropske unije su poboljšanje konkurentnosti, sigurnost snabdevanja energijom i zaštita životne sredine. Pravna tekovina obuhvata pravila i politike koja se naročito tiču otvaranja tržišta električne energije i gasa, promocije obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti, konkurentnosti i državne pomoći (uključujući i sektor uglja), nuklearne energije i bezbednosti, kao i zaštite od radijacije.

Države članice su dužne da održavaju propisane minimalne zalihe nafte i naftnih derivata (u vrednosti 90-dnevne prosečne potrošnje prethodne godine), razviju efikasne planove za hitne slučajeve, sarađuju u slučaju prekida u snabdevanju, kao i da izveštavaju Evropsku komisiju o aktivnostima u vezi sa sigurnim snabdevanjem.

U cilju poboljšanja energetske efikasnosti, EU promoviše kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije i obnovljive izvore energije, poput hidropotencijala, sunčeve, geotermalne, energije vetra, plime i oseke, biomase, deponijskog, ili gasa iz postrojenja za preradu otpadnih voda.

Nuklearna energetika zauzima važno mesto u strukturi korišćenja energenata, stoga EU propisuje pravila o snabdevanju nuklearnim materijalima, merama zaštite pri upotrebi nuklearne energije, kontroli kontaminacije hrane, skladištenju nukleranog otpada, spremnosti za hitne slučajeve, itd.

A šta to, u stvari, znači?

  • Otvaranje tržišta električne energije i gasa znači da će domaćinstva moći da biraju snabdevača električnom energijom
  • Mogućnost adekvatne zaštite siromašnijih potrošača, kroz mogućnost stvaranja sistema socijalne pomoći radi osiguranja minimalne energije potrebne domaćinstvima.
  • Kada postane članica Evropske unije, Srbija će moći da koristi sredstva iz strukturnih i drugih fondova za projekte u oblasti održive energetike
  • U EU se u značajnoj meri koristi električna energija dobijena iz obnovljivih izvora, kao što su vetroelektrane, solarni paneli za grejanje i biogorivima, npr. gorivom dobijenim od recikliranog jestivog ulja, a što ima značajne pozitivne efekte na smanjenje emisije ugljen dioksida i efekta staklene bašte.
  • Proizvodi koji koriste energiju moraju ispuniti uslove eko-dizajna i imati oznaku energetske efikasnosti
  • Države članice same odlučuju o korišćenju nuklearne energije, ali EU propisuje stroge mere zaštite za njenu primenu.

Više informacija o politici EU, najznačajnijim pravnim aktima i drugim dokumentima možete pronaći na sledećim stranicama: