12. Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika

Cilj ove politike je zaštita zdravlja ljudi i interesa potrošača, ali i zaštita zdravlja i dobrobiti životinja i zdravstvena zaštita bilja, uz istovremeno sprečavanje unošenja i širenja zaraznih bolesti, kao i biljnih štetočina u Evropsku uniju.

Poglavlje pokriva oblast bezbednosti i higijene hrane kroz niz pravila za proizvodnju prehrambenih proizvoda. Osim toga, pravna tekovina usklađuje detaljna pravila na polju veterine koja su od suštinske važnosti za očuvanje zdravlja i dobrobiti životinja, ali i bezbednosti hrane životinjskog porekla na unutrašnjem tržištu (poput ishrane i prevoza živih životinja).

U fitosanitarnoj oblasti, propisi Evropske unije se odnose na pitanja kao što su zaštita biljnih sorti, kvalitet semena, primena sredstava za zaštitu biljaka, opasni organizmi.

Prilagođavanje sistemu EU uključuje uspostavljanje sistema upravljanja bezbednošću hrane, a dobijanje HACCP sertifikata je preduslov ulaska proizvoda na tržište EU. Uključivanjem u Sistem brzog obaveštavanja za bezbednost hrane ili hrane za životinje biće povećana efikasnost kontrola nadležnih službi, a time i nivo bezbednosti hrane, putem sprečavanja prodaje i povlačenja sa tržišta proizvoda koji predstavljaju rizik za zdravlje.

Integrisan pristup bezbednosti hrane „od njive/štale do trpeze“ podrazumeva da se kontrola sprovodi u svim fazama proizvodnje, prerade, prevoza, skladištenja i pripreme hrane i hrane za životinje

A šta to, u stvari, znači?

  • Svi proizvodi na srpskom tržištu će morati da zadovolje evropske standarde, što će doprineti višem stepenu kvaliteta i bezbednosti hrane
  • Biće unapređen uzgoj i sistem označavanja životinja, čime će se smanjiti trgovina „na crno“, bez veterinarske kontrole
  • Tradicionalni proizvodi, poput kajmaka, sira ili rakije će i dalje moći da se proizvode, uz primenu strožijih kriterijuma proizvodnje i prodaje
  • Prehrambeni proizvodi moraju imati deklaracije koje sadrže obavezne podatke poput: popisa i količine sastojaka, roka upotrebe, uslova čuvanja, naziva i adrese proizvođača (i uvoznika), zemlje porekla, uputstva za upotrebu
  • Za izgradnju i opremanje inspekcijskih službi na granicama Evropske unije će moći da se koriste EU fondovi.

Više informacija o politici EU, najznačajnijim pravnim aktima i drugim dokumentima možete pronaći na sledećim stranicama: