Devenport: Srbiji ekspertska pomoć na putu pristupanja EU

Devenport: Srbiji ekspertska pomoć na putu pristupanja EU

Izvor: N1 Šef Delegacije EU u Srbiji Majkl Devenport danas je rekao da je mandat Delegacije da podrži Srbiju i da joj pomogne na putu ka …

Predavanje „Izazovi pregovaračkog procesa“

Predavanje „Izazovi pregovaračkog procesa“

Izvor: Forum za diplomatiju i međunarodne odnose Marija Pejčinović Burić, vođa tima PLAC projekta, održala je predavanje “Izazovi …

Zaštita stanovništva od zaraznih bolesti

Zaštita stanovništva od zaraznih bolesti

U okviry podrške PLAC projekta Ministarstvu zdravlja, 20. aprila je organizovana radionica: “Usaglašenost pravnih propisa Republike …

Izazovi pregovaračkog procesa koji stoje pred Srbijom na njenom putu priključenja EU

Izazovi pregovaračkog procesa koji stoje pred Srbijom na njenom putu priključenja EU

Izvor: EU Info Centar U prostorijama EU info centra, 25. aprila je održano predavanje Marije Pejčinović-Burić, vođe tima projekta PLAC …

Prеzеntаciја dоmaćih i EU prоpisа u оblаsti аditivа, еnzimа, аrоmа i aroma dima

Prеzеntаciја dоmaćih i EU prоpisа u оblаsti аditivа, еnzimа, аrоmа i aroma dima

Rаdiоnicu „Prеzеntаciја dоmaćih i EU prоpisа u оblаsti аditivа, еnzimа, аrоmа i aroma dima – izazov za nadležno …

Predavanje „Izazovi pregovaračkog procesa“

Predavanje „Izazovi pregovaračkog procesa“

Izvor: Forum za diplomatiju i međunarodne odnose Marija Pejčinović Burić, vođa tima PLAC projekta, održala je predavanje “Izazovi pregovaračkog procesa” studentima Pravnog fakulteta u Beogradu, 17. maja. Polaznici programa Forum za diplomatiju i međunarodne odnose i zainteresovani studenti, imali su priliku da saznaju više o izazovima koje sa sobom nose pregovori o pristupanju Evropskoj uniji. […]

Zaštita stanovništva od zaraznih bolesti

Zaštita stanovništva od zaraznih bolesti

U okviry podrške PLAC projekta Ministarstvu zdravlja, 20. aprila je organizovana radionica: “Usaglašenost pravnih propisa Republike Srbije sa direktivama Evropske unije u oblasti zaštite stanovništva od zaraznih bolesti i pravni aspekt podzakonske regulative”. Marta Sjeničić, stručnjak PLAC projekta, predstavila je Direktive EU i drugu međunarodnu regulativu koja je važna za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti. […]

Izazovi pregovaračkog procesa koji stoje pred Srbijom na njenom putu priključenja EU

Izazovi pregovaračkog procesa koji stoje pred Srbijom na njenom putu priključenja EU

Izvor: EU Info Centar U prostorijama EU info centra, 25. aprila je održano predavanje Marije Pejčinović-Burić, vođe tima projekta PLAC (Policy and Legal Advice Centre), “Izazovi pregovaračkog procesa koji stoje pred Srbijom na njenom putu priključenja EU”. Gospođa Pejčinović-Burić ima dugogodišnje iskustvo u radu na evropskim integracijama u Hrvatskoj, gde je, između ostalog, bila pomoćnica […]

Prеzеntаciја dоmaćih i EU prоpisа u оblаsti аditivа, еnzimа, аrоmа i aroma dima

Prеzеntаciја dоmaćih i EU prоpisа u оblаsti аditivа, еnzimа, аrоmа i aroma dima

Rаdiоnicu „Prеzеntаciја dоmaćih i EU prоpisа u оblаsti аditivа, еnzimа, аrоmа i aroma dima – izazov za nadležno telo i privredne subjekte“ organizovali su PLAC projekat i Ministarstvo zdravlja, 6. aprila. Romana Franić, stručnjak PLAC projekta predstavila je Uredbe EU koje se odnose na prehrambene aditive, arome i enzime, kao i iskustva Ministarstva zdravlja Republike […]