Materijali i predmeti koji dolaze u kontakt sa hranom

Kuhinjsko posuđe, pribor za jelo, ambalaža za pakovanje, postrojenja i uređaji, radne površine i slično, predstavljaju materijale i predmete koji dolaze u kontakt sa hranom i koji moraju zadovoljavati uslove u pogledu zdravstvene ispravnosti.

Radionica: Materijali koji dolaze u kontakt sa hranom – EU regulativa i predlog srpskog nacrta Pravilnika o materijalima koji dolaze u kontakt sa hranom, organizovana je 30. oktobra, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja.

Stručnjak PLAC projekta Rejmond O’Rurk predstavio je učesnicima EU pravni okvir o materijalima koji dolaze u kontakt sa hranom (Okvirna Uredba 1935/2004). U okviru prezentacije je govorio o definiciji materijala koji dolaze u kontakt sa hranom, principima zakonodavstva, pravilima za specifične materijale: keramiku, aktivne i „pametne“ materijale i proizvode, folije od prerađene celuloze, plastiku i recikliranu plastiku, kao i za specifične supstance. Učesnici su upoznati i sa dobrom proizvođačkom praksom, kao i sa ulogom Evropske agencije za bezbednost hrane (EFSA) i Nacionalnih organa

Predstavnice Ministarstva zdravlja upoznale su učesnike sa teškoćama pri transponovanju ovog dela EU pravnih tekovina (Tatjana Stamatović) i nacrtom Pravilnika o materijalima koji dolaze u kontakt sa hranom (Mirjana Veljković). Jelena Savić, iz „Metalca“ govorila je o svesti potrošača u Srbiji o materijalima koji dolaze u kontakt sa hranom. Pristup uzajamnog priznavanja-Cassis de Dijon predstavila je Maja Sandić, ekspert PLAC projekta, dok je Predsednica radne grupe za materijale koji dolaze u kontakt sa hranom, Smiljana Raičević, govorila o tome kako izbalansirati postojeće srpske standarde za materijale koji dolaze u kontakt sa hranom i specifične zahteve EU zakonodavstva o različitim materijalima.

PLAC Food Contact Materials – Workshop Presentation

Pratite nas

PinIt

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

5 × one =