Archive by category Vesti

Upravljanje rudarskim otpadom

Upravljanje rudarskim otpadom

PLAC projekat, u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike, organizovao je radionicu: Upravljanje rudarskim otpadom: transpozicija i implementacija u zemljama članicama EU, 26. januara 2016. godine. Stručnjak PLAC projekta, g. Ion Nae-Musetoiu, pružio je učesnicima specifične informacije o pravnom okviru Srbije u oblasti upravljanja rudarskim otpadom. Potom je predstavljena Direktiva 2006/21/EZ o upravljanju rudarskim otpadom […]

Podrška Ministarstvu finansija u okviru poglavlja 32

Podrška Ministarstvu finansija u okviru poglavlja 32

Kao deo podrške PLAC projekta Ministarstvu finansija u okviru poglavlja 32 – Finansijski nadzor, od 15. do 22. decembra 2015. održane su dve radionice i jedna obuka. Jedna od radionica i obuka odnosile su se na integrativni pristup razvoju javne interne finansijske kontrole (Public Internal Financial Control – PIFC) i ulogu Centralne jedinice za harmonizaciju […]

Ključ za uspeh projekta je u saradnji

Ključ za uspeh projekta je u saradnji

Tokom šestog koordinacionog sastanka sa korisnicima, koji je održan 17. decembra 2015. godine, predstavljeni su rezultati postignuti tokom dosadašnjeg trajanja PLAC projekta. Zamenik šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, Oskar Benedikt, rekao je da je impresioniran brzinom pregovaračkog procesa i čestitao PLAC projektu, koji pruža podršku ovom procesu, na rezultatima, kao i Kancelariji za evropske […]

Radionica za Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine: Akcioni plan – merilo za otvaranje Poglavlja 11

Radionica za Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine: Akcioni plan – merilo za otvaranje Poglavlja 11

Jedno od merila koje je Republika Srbija dobila od Evropske Komisije za otvаrаnje pregovora u Poglavlju 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj je izrada Akcionog plana, koji će poslužiti kao osnova za transponovanje, primenu i sprovođenje pravnih tekovina EU u ovom poglavlju. Ovaj Akcioni plan će, između ostalog, uključiti razvoj relevantnih administrativnih kapaciteta, procenu potrebnih […]

Zaštita manjinskih prava Roma u svetlu procesa pregovora o pristupanju EU

Zaštita manjinskih prava Roma u svetlu procesa pregovora o pristupanju EU

U okviru aktivnosti PLAC projekta u poglavlju 23 – Pravosuđe i osnovna prava, nastavak radionice „Zaštita manjinskih prava Roma u svetlu procesa pregovora o pristupanju EU“ održan je 12 i 13. novembra 2015. godine. Cilj dvodnevne radionice je jačanje kapaciteta romske manjine za uspešno zastupanje i zaštitu manjinskih prava u procesu pretpristupnih pregovora i izradu […]

Proces harmonizacije zakonodavstva u Republici Srbiji sa pravnim tekovinama EU – sa fokusom na metodologiju transponovanja

Proces harmonizacije zakonodavstva u Republici Srbiji sa pravnim tekovinama EU – sa fokusom na metodologiju transponovanja

U proteklih godinu dana PLAC projekat je za zainteresovane institucije organizovao ukupno sedam radionica o procesu harmonizacije zakonodavstva u Republici Srbiji – sa fokusom na transponovanje pravnih tekovina EU. Poslednja u nizu radionica je održana 2. novembra za Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine. Predavači, gđa Jasna Marin, ključni pravni ekspert PLAC projekta, i g. […]

Harmonizacija propisa o šumarstvu i trgovini drvetom

Harmonizacija propisa o šumarstvu i trgovini drvetom

U kontekstu zaštite prirode, važno je obezbediti da se samo legalno proizvedeno drvo i artikli proizvedeni od domaćeg, legalno uzgojenog drveta, ili legalno uvezenog, plasiraju na tržište. PLAC projekat je pružio pomoć Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine u ovoj oblasti. Tokom prezentacije organizovane 23. oktobra, Dušan Jović, predstavnik Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, […]

Organizacija poljoprivrednih tržišta – novi pravni okvir u Srbiji

Organizacija poljoprivrednih tržišta – novi pravni okvir u Srbiji

U saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine, PLAC projekat je organizovao radionicu o organizaciji poljoprivrednih tržišta – novi pravni okvir u Srbiji, 23. septembra 2015. godine. Miroslav Božić i Anita Sever-Koren, stručnjaci PLAC projekta, predstavili su rezultate projekta u ovoj oblasti i preporuke za harmonizaciju pravnog okvira u Srbiji sa EU merama organizacije […]