Projekat PLAC

Policy and Legal Advice Centre (PLAC) projekat pruža podršku Srbiji u pripremama za pristupanje Evropskoj uniji, putem unapređenja zakonodavnog procesa kao i procesa strateškog planiranja.

Najvažniji partner i korisnik PLAC projekta je Kancelarija za evropske integracije, koja koordiniše usklađivanje sa pravom Evropske unije. Važni korisnici PLAC projekta su i resorna ministarstva i institucije koje su zadužene za proces usklađivanja u pojedinim prioritetnim oblastima.

Projekat je otpočeo u julu 2013. godine i trajao je 36 meseci.

Projekat PLAC II

Policy and Legal Advice Centre (PLAC II) projekat pruža podršku Srbiji da poboljša usklađenost domaćeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU i sprovođenje pravnih akata i da unapredi kapacitete relevantnih institucija za uspešno vođenje pristupnih pregovora.

Glavni korisnici su Ministarstvo za evropske integracije i Pregovarački tim za vođenje pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji. Važni korisnici projekta uključuju resorna ministarstva i institucije zadužene za usklađivanje zakonodavstva u određenim oblastima.

Projekat je otpočeo u junu 2016. godine i trajao je 30 meseci.